Jeg har flere temperaturfølere i samme rom. Både røykvarsleren, dørsensoren og Danfoss veggtermostat registrerer temperaturen. Det ser ut til at appen beregner gjennomsnitt av disse. Det riktige ville være om romtermostaten brukes til å føle og styre temperaturen. Det er den folk i rommet forholder seg til når de vil styre temperaturen uten å bruke appen.