Eg kunne tenkt meg at ein fekk fjerna all avkortinga av namn på rom og einingar (der det sluttar på "...").
Dette burde kunne ordnast med ein kombinasjon av meir effektiv bruk av plass (jamfør innspelet til Tormod Tønnesen), mindre skrift og/eller bruk av to eller fleire linjer.
Eg tykkjer det både ser rotete ut og er lite brukarvenleg når så mykje tekst vert kutta vekk.