Sørg for at alle støttede enheter kan styres under strømkontroll.
Jeg bruker Aeotec Heavy Duty Relay til å styre vv-bereder. Denne kan ikke legges inn under stømkontroll for utkobling når effektgrense er nådd.