1) ønsker å se status på enheten fra klimaoversikt. eks. Enheten er av. Hvorfor? Noen ganger endrer vi temperatur på eks en Sensibo, men opplever at det ikke blir varmere, fordi Sensibo har status off.
2) hvis klimaenhet eks Sensibo eller gulvvarme er av: marker hele klimaenheten grå. Vanskelig å se om enheten er av nå