Ønsker å kunne samle alle automasjonene koblet til en enhet. F.eks en pære som både har tid og bevegelse som automasjon. Istedenfor at man skal bla gjennom alle tids automasjoner, og alle sensor automasjoner