Det hadde vært flott om man vha en HAN-sensor kunne velge en effektgrense man ønsker å ligge under (ref. nettselskapenes effekttrinn/kapasitetsledd).
Nettselskapene benytter gjennomsnittsmålig per klokketime.
For at dette skal kunne virke, så må man ha minst 1, men helst flere "tunge" laster som man automatisk regulere eller slå av for en kortere eller lengre periode.