Ønsker meg muligheten til å dele automasjoner med andre FH brukere. På den måten slipper jeg å sette opp automasjonen første gang, samt det åpner for at man kan ha "MUST HAVE" automasjoner som kan være åpent tilgjengelig for alle via github for eksempel.