Dagens automasjon som baserer seg på prosentvis avvik fra gjennomsnittlig døgnpris er ikke til å stole på.
Foreslår en funksjon som tillater å ha en forbruker (f.eks. varmtvannsbereder) påslått de x billigste timene i døgnet. Gjerne også med en funksjon slik at man kan differensiere forskjellige ukedager (f.eks. 3 timer man-fre og 5 timer lør-søn).